Privacy Statement Jaap Jongbloed

Uw gegevens

JAAP JONGBLOED bewaart alleen gegevens na aanmelding en dit betreft alleen uw emailadres. JAAP JONGBLOED bewaart en verwerkt deze door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van JAAP JONGBLOED. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. JAAP JONGBLOED neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. JAAP JONGBLOED bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van maximaal 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk
maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Gebruik van gegevens

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere berichten over JAAP JONGBLOED.

Uw rechten

Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u JAAP JONGBLOED verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens zal JAAP JONGBLOED dit gebruik terstond staken. Ook kunt u te allen tijde de gegevens die van u zijn opgeslagen opvragen.

Wijziging privacy statement

Dit privacy statement kan door JAAP JONGBLOED worden gewijzigd. Op de website van JAAP JONGBLOED staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.