Disclaimer

De redactie van Jaap Jongbloed doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. De informatie op Jaap Jongbloed is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch of anderszins advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Het gebruik van informatie op de website en eventuele beslissingen die men op basis van die informatie neemt, is voor eigen verantwoordelijkheid. Jaap Jongbloed is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte informatie. Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Jaap Jongbloed.